Pts. Ağu 10th, 2020

Araştırmaya göre Avrupa’da %100 yenilenebilir enerji ekonomik olarak cazip bir hedef

3 min read
yenilenebilir-enerji

Her sene düzenlenen iklim konferansı COP24’ün başlamasına kısa süre kala, elektrik, ısıtma ve ulaşımda kullanılan enerji kaynaklarının 2050 senesine kadar tamamen dönüşümünü modelleyen yenilenebilir enerjinin ekonomik analizinin gerçekleştirildiği dört buçuk senelik çalışmanın sonuçları Hans-Josef Fell tarafından yayımlandı. Çalışmada yer verilen ifadeye göre tüm Avrupa’nın enerji ihtiyacı senenin her saati karşılanmalı. Bu çalışmanın tüm dünyaya uyarlanmış hali ise 2019’da yayımlanacak.

Energy Watch Group ve Finlandiyalı LUT üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma, %100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hareketinin mevcut geleneksel fosil-nükleer sistem ile ekonomik rekabete hazır olduğunu ve 2050 senesinden önce sera gazı emisyonlarını sıfıra indirebileceğini ortaya koydu. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda genel istihdam göz önünde bulundurulduğunda da ekonomik avantajlar sunmaktadır.

Bu çalışmanın Avrupa örneklemi üzerinde gerçekleştirildiği ancak diğer büyük ülkelere uygulanmak üzere ölçeklenebileceği unutulmamalıdır. Rusya, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’ni düşünün. Avrupa Birliği ile birlikte bu ülkeler dünya nüfusunun yarısını oluşturmakta ama dünya sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasını üretmektedir. Bu ülkelerden herhangi birinde meydana gelecek iyileşme genel sonuçları üç katı düzeyinde etkiler!

Bu çalışmanın sonuçlarının gelişmekte olan ülkelere uygulanması, teknolojik gelişmede bir adımın atlayabilecekleri ve yukarıda adı geçen ülkelerle aynı seviyeye ve hatta bunun üzerine ulaşmak için yenilenebilir enerjide büyük ilerleme kaydederek bilgi ve vasıflı işçi sağlayan ülkeler haline gelecekleri anlamına gelir.

BAŞLICA BULGULAR: Tüm büyük sektörlerde %100 yenilenebilir enerji dönüşümü mümkündür ve 2050 senesine kadar mevcut enerji tedarik sistemi üzerine ek maliyetler getirmeyecektir. Bu çalışma, Avrupa’nın tamamının yenilenebilir enerji ile tedarik edilebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, Avrupa devletleri bu harekette başı çekmelidir.

%100 yenilenebilir enerji hareketi tüm sektörlerin elektrik enerjisine geçişini gerektirir ve toplam enerji üretimi ve tüketimi 2015 rakamlarının dört ya da beş katına çıkarken, aydınlatma ve ısıtma sektörlerinde enerji tasarruflu teknolojiler kullanılmaya başlanacaktır. 2050’ye gelindiğinde Avrupa’nın temel enerji talebinin %85’i elektrik enerjisi ile karşılanacak ve %0’ı fosil ya da nükleer enerji ile karşılanacaktır.

%100 yenilenebilir enerji modelinde elektrik üretimi %62 güneş enerjisi, %32 rüzgar enerjisi, %4 su, %2 biyokütle ve %1’den azı jeotermik enerji ile sağlanır. 2050’ye kadar bu enerjinin yaklaşık %85’i yerel ya da bölgesel olarak üretilecektir.

%100 yenilenebilir enerjiye geçiş daha pahalı değildir: elektrik fiyatları Megawatt-saat başına 50-60€ (~330-400TL) düzeyinde sabitlenecektir.

Avrupa’da yıllık sera gazı emisyonları, 2015’teki 4,200,000,000 ton CO2 eşdeğerinden 2050’de sıfıra inecektir. Yani her sene 120,000,000 azalacaktır.

%100 yenilenebilir enerjiye dayalı enerji sistemi 3 ile 3,5 milyon kişiye istihdam sağlayabilir. Kömür üretiminde mevcut istihdam 800,000’den sıfıra düşecektir, ancak bu rakam yenilenebilir enerji sektöründe yaratılacak 1,5 milyon istihdam seçeneği ile karşılanacaktır.

ÖZET

Araştırmanın bulguları, BM milenyum ve mevcut Paris iklim hedeflerinin 2050 senesi öncesinde benimsenmesi için harekete geçmenin dünya iklimi ve genel istihdam düzeyleri açısından avantajlı olduğunu ve Avrupa’nın enerji sistemini mevcut teknoloji ile %100 sürdürülebilir kaynaklar ile değiştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu teknolojilerin yaygın kullanımını sağlamak amacıyla, fosil yakıtlara olan kamu desteğini çekerken birbiriyle bağlantılı sektörleri politik düzeyde desteklemek, yatırımcılara teşvikler sunmak, vergi muafiyetleri sağlamak faydalı olabilir. Böylelikle, 2050 senesi öncesinde %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılacaktır.

Kaynak: https://www.publish0x.com/

Translated by Oytun Buyrukçu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir